แนวทางตรวจเช็คอาการเครื่องปรับอากาศพื้นฐานรวมทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์

ถ้าเกิดเครื่องปรับอากาศกำเนิดอาการแตกต่างจากปกติ แล้วพวกเราทราบถึงมูลเหตุการไม่ปกติพวกนั้นก่อน คงจะทำให้รักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่กับพวกเราได้นานขึ้น โดยเหตุนี้ พวกเราควรทราบแนวทางสำหรับการพิจารณา รวมทั้งแก้ไขพวกนั้นพื้นฐาน

อาการเครื่องปรับอากาศไม่เย็น( คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงาน )
ปัจจัย
• น้ำยาเครื่องปรับอากาศขาด
• เครื่องปรับอากาศเลอะเทอะ
• คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่มีกำลังอัด
• มีลักษณะตันของระบบน้ำยา
• ผู้กระทำระจายลมเย็นไม่พอ
ทางแก้ไข
• เพิ่มน้ำยาเข้าระบบแรงกดดัน 70-80 ปอนดต่อตารางนิ้ว
• ทำความสะอาดโดยการล้างเครื่องปรับอากาศทั้งยังคอย์ร้อนแล้วก็คอยล์เย็นโดยปั๊มน้ำแรงกดดันสูง
• ทำแปลงคอมเพรสเซอร์แอร์
• ทำเปลี่ยนแปลงแคปทิ้ว(ตัวฉีดน้ำยา) , ไดเอ้อร์(ตัวกรองความชุ่มชื้น)
• รวมทั้งแวคคั่มระบบเพิ่มเติมน้ำยาใหม่
• เปลี่ยนแปลงการจ่ายลมเย็น

อาการเครื่องปรับอากาศไม่เย็น ( คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน )
ต้นเหตุ
• สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทำงาน
• สายไฟขาดหรือหละหลวม
• แคปสตาร์ท (Starting Capacitor) ทรุดโทรม
• แคปรัน (Running Capacitor) พัง
• รีเลย์ (หากมี) ไม่ปกติ
• โอเวอร์โหลดตัดการทำงานหรือชำรุดทรุดโทรม
• แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
แนวทางแก้ไข
• ถ้าเกิดปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่งที่เย็นกว่าอุณหภูมิปกติ แต่ว่าเครื่องยังไม่ทำงานให้เปลี่ยนแปลงเทอร์โมสตัทใหม่
• สำรวจสายไฟรวมทั้งขั้วต่อสายไฟต่างๆดังเช่นว่า ที่สวิทซ์และก็ที่ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์แอร์
• ตรวจเช็คแคปสตาร์ทถ้าเกิดชำรุดทรุดโทรมให้แปลงใหม่
• ตรวจเช็คแคปรัน หากชำรุดทรุดโทรมให้เปลี่ยนแปลงใหม่
• ตรวจซ่อมแซมปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงรีเลย์ใหม่
• ตรวจตราว่าความร้อนที่คอมเพรสเซอร์แอร์สูงเกินความจำเป็น หรือโอเวอร์โหลดไม่ปกติหรือเปล่า
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและก็ทำปรับปรุงแก้ไข

อาการ แอร์ไม่ทำงาน
ต้นสายปลายเหตุ

• ฟิวส์ขาดไหมมีฟิวส์
• สายไฟขาดหรือหละหลวม
• แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
• สวิทซ์ควบคุมติดขัดหรือพัง
ทางแก้ไข
• แปลงหรือใส่ฟิวส์ใหม่
• ตรวจค้นตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้ากำเนิดลัดวงจร
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สายไฟก่อนเข้าตัวสวิทซ์ ถ้าเกิดวัดแล้วมีแรงเขยื้อนถูกแต่ว่าแรงเคลื่อนผ่านออกมาจากตัวสวิทซ์มีค่าน้อยกว่า ไหมถูกให้แปลงสวิทซ์ใหม่    plugandgo.co.th/product-th-533780-คอมเพรสเซอร์.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *