ทำไมต้องใช้ระบบบันทึกเวลา

ปัจจุบันในโรงเรียนต่างจังหวัดบางแห่ง ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่มีและยังคงใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ จากการสอบถามบุคลากรเหล่านั้น พบว่า มีบุคลากรส่วนใหญ่จะลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่มาปฏิบัติงานจริงทำให้การลงเวลาการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อนมีผลต่อการประเมินบุคลากร

จากเหตุผลข้างต้นผู้เขียนบทความมองเห็นว่า การแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อของบุคลากรโรงเรียนต่างจังหวัดควรนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะระบบดังกล่าวสามารถนำลายนิ้วมือที่เป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละคน มาใช้ในการแยกตัวบุคคลได้ดีกว่าระบบเครื่องทาบบัตร เครื่องตอกบัตร หรือการเซ็นชื่อ ซึ่งการเขียนบทความในครั้งนี้เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อของบุคลากรโรงเรียนต่างจังหวัดที่ยังไม่มีระบบสารสนเทศ

              บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ

  • ข้อดี

– ระบบไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าใจ

  • ข้อเสีย

– การประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้า

– การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

– สิ้นเปลืองกระดาษ

บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือ

  • ข้อดี

– มีความสะดวกรวดเร็ว

– ประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาของบุคลากร

– ประหยัดกระดาษและพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

– เป็นการเสริมสร้างวินัยในการลงเวลาปฏิบัติงาน

จากที่ได้บอกไป จะเห็นว่าระบบบันทึกเวลา นั้นจะช่วยเก็บข้อมูล และที่สำคัญราคาไม่แพง ประหยัดเวลานั้นเอง   mastertech.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *